Kandidáti

Profily kandidátů

doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc. FRCS(T)

Vzdělání

 • Lékařská fakulta UJEP v Brně (MUDr., CSc.)
 • Lékařská fakulta UP v Olomouci (habilitace)
 • Royal College of Surgeons Thailand (Fellow) 

Zkušenosti

 • bývalý primář III. interní kliniky v Brně
 • bývalý ředitel Úrazové nemocnice v Brně a Nemocnice Kyjov
 • bývalý generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice
 • autor/spoluautor 156 vědeckých článků, 4 knih, 19 grantů
 • jeden z nejcitovanějších Moravských vědců – 7 280 vědeckých citací
 • soudní znalec, poradce vicepresidenta HK pro zdravotnictví
 • aktivní sportovec, bývalý žákovský přeborník republiky 

Kontakt
zdravisportprosperita.jmk@gmail.com

Andrea Purić

 1. Kdo jsem?

Jmenuji se Andrea Purić. Ve svém profesním životě se věnuji lidským zdrojům a hledání IT talentů. V minulosti jsem se věnovala kolektivnímu sportu na extraligové úrovni. Také jsem máma tříleté holčičky.

 1. Proč kandiduji za hnutí ZSP?

Protože jsem měla štěstí a vyrostla ve sportovní rodině, kdy můj tatínek byl neúnavný basketbalový trenér všech brněnských složek královopolského basketbalového klubu, tak je mi velmi blízká tématika sport a děti. Za sebe spatřuji velkou díru a potenciál kam brněnský sport a naše děti posouvat a tato situace mi není lhostejná.

 1. Kde vidím příležitost ke změně?

Nedostatek odborníků. Je velmi malé procento kvalitních lidí, kteří si můžou dovolit ke své běžné profesi vykonávat funkci trenéra/mentora. Tato činnost jako každá jiná, kterou chcete vykonávat, co nejlépe vyžaduje nemalou časovou dotaci. Bohužel v současné době nejsou prostředky tyto lidi finančně ohodnotit a jen malé procento tuto činnost vykonává jako hlavní.

 1. Můj cíl

Dostat co nejvíce finančních prostředků do mládežnického sportu na všech úrovních a dovolit si adekvátně ocenit kvalifikované trenéry, kteří nejen vedou naše děti ke sportovní aktivitě, která je zdraví prospěšná, ale také učí, že člověk musí překonávat překážky, trénovat své dovednosti jako třeba vytrvalost, disciplínu, umět se radovat  z výhry, ale umět přijmout i prohru. Z vlastní zkušenosti vím, že sport umí velmi pozitivně formovat člověka ve všech aspektech života a já bych velmi ráda přispěla k možnosti dostat kvalitní lidi pro naše děti a budoucí generace.

doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D.
lékař – zástupce přednosty kliniky pro školsví

 

Vladimír Kulíšek
technik

 

Radana Lišková
projektant

 

Sylva Dvořáková
jednatelka společnosti

 

JUDr. Jiří Petrželka
jednatel společnosti

 

Petr Konopáč
mistr výroby

 

Darina Bučková
OSVČ, autodoprava

 

MUDr. Ivana Svobodová
dětská lékařka Brno Tuřany

 

Pavel Hrabal
trenér mládeže

 

Michaela Ortcikrová
OSVČ

 

Marcel Ortcikr
OSVČ

 

Michal Chlubný
OSVČ

 

Jiří Chabičovský
OSVČ

 

Miroslav Osička
vinař

 

Bc. Georgios Mavrojanidis
asistent insolvenčního správce

 

Bob Klacl
OSVČ, trenér mládeže

 

Marek Pfeifer
bývalý reprezentant v cyklistice – důchodce

 

Pavel Výška
OSVČ – instalatér

 

Miroslav Šulc
strojvedoucí

 

poř. pohlaví jméno, příjmení věk  povolání obec členství navrhující strana
1 muž doc.MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T) 70 lékař Brno bez politické příslušnosti Zdraví Sport Prosperita
2 muž doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. 53 lékař – zástupce přednosty kliniky pro školsví Brno bez politické příslušnosti Zdraví Sport Prosperita
3 muž JUDr. Jiří Petrželka 47 jednatel společnosti Brno bez politické příslušnosti Zdraví Sport Prosperita
4 žena Andrea Purić 30 HR manager/personalista Brno bez politické příslušnosti Zdraví Sport Prosperita
5 žena Sylva Dvořáková 53 jednatelka společnosti Brno bez politické příslušnosti Zdraví Sport Prosperita
6 muž Vladimír Kulíšek 39 technik Brno bez politické příslušnosti Zdraví Sport Prosperita
7 žena Radana Lišková 45 projektant Prušánky bez politické příslušnosti Zdraví Sport Prosperita
8 muž Petr Konopáč 36 mistr výroby Brno bez politické příslušnosti Zdraví Sport Prosperita
9 žena Darina Bučková 36 OSVČ, autodoprava Brno bez politické příslušnosti Zdraví Sport Prosperita
10 žena MUDr. Ivana Svobodová 70 dětská lékařka Brno Tuřany Brno bez politické příslušnosti Zdraví Sport Prosperita
11 muž Pavel Hrabal 42 trenér mládeže Brno bez politické příslušnosti Zdraví Sport Prosperita
12 žena Michaela Ortcikrová 40 OSVČ Brno bez politické příslušnosti Zdraví Sport Prosperita
13 muž Marcel Ortcikr 40 OSVČ Brno bez politické příslušnosti Zdraví Sport Prosperita
14 muž Michal Chlubný 47 OSVČ bez politické příslušnosti Zdraví Sport Prosperita
15 muž Jiří Chabičovský 51 OSVČ Brno bez politické příslušnosti Zdraví Sport Prosperita
16 muž Miroslav Osička 46 vinař Prušánky bez politické příslušnosti Zdraví Sport Prosperita
17 muž Bc. Georgios Mavrojanidis 29 asistent insolvenčního správce Brno bez politické příslušnosti Zdraví Sport Prosperita
18 muž Bob Klacl 49 OSVČ, trenér mládeže Brno bez politické příslušnosti Zdraví Sport Prosperita
19 muž Marek Pfeifer 64 bývalý reprezentant v cyklistice – důchodce Brno bez politické příslušnosti Zdraví Sport Prosperita
20 muž Pavel Výška 40 OSVČ – instalatér Brno bez politické příslušnosti Zdraví Sport Prosperita
21 muž Miroslav Šulc 44 strojvedoucí Brno bez politické příslušnosti Zdraví Sport Prosperita
22
23
24